Oceanvalley Hotel

Hệ thống phòng ngủ

Không View Số lượng: 1 phòng Diện tích: 70 m2
Không view Số lượng: 1 phòng Diện tích: 60 m2
Hướng vườn Số lượng: 1 phòng Diện tích: 60 m2
Hướng Biển Số lượng: 6 phòng Diện tích: 30 m2
Hướng Hồ bơi Số lượng: 5 phòng Diện tích: 30 m2
Hướng biển Số lượng: 2 phòng Diện tích: 30 m2
Hướng vườn Số lượng: 3 phòng Diện tích: 40 m2
Top